Copyright 2018 by Van de Werve    All Rights reserved    E-Mail: info@VandeWerve.nl
Privacyverklaring Van de Werve

Van de Werve streeft naar privacy voor haar contactpartners. Wij slaan niet méér gegevens op dan strikt noodzakelijk voor onze bedrijfsvoering. Wij gebruiken uw gegevens niet voor marketingdoeleinden anders dan onze ondernemingsdoelstellingen. Wij zullen uw gegevens nooit vrijwillig met anderen delen.

Het bewaren van gegevens als mailverkeer, contracten en facturen met de daarop aanwezige informatie is zowel om te voldoen aan de wettelijke bewaarplicht als ter documentatie voor juridische vraagstukken. Daarnaast kunnen privé telefoonnummers bewaard worden indien die aan ons opgegeven zijn.

Als regel worden alle mails die aan ons verzonden zijn en alle mails die wij verzenden bewaard.
Datalekken worden door ons onverwijld gemeld bij het bevoegd gezag.

Verantwoordelijke voor de data:

Directie / Ondernemer


Welke data bewaren wij / Bewaartermijn / Doel

1.Naam, adres, woonplaats, BTW nummer, bestelde artikelen / Minimaal 10 jaar / Administratie
2.Factuurinformatie / Minimaal 10 jaar / Administratie
3.Naam geboortedatum / Minimaal 10 jaar / CRM
4.Alle mailverkeer / Onbeperkt / Contractbeheer
5.Alle banktransacties / Minimaal 10 jaar / Administratie
6.Beeldmateriaal / Onbeperkt / Archief

Toegang tot data

Administratie:Directie / Ondernemer
Marketing:Directie / Ondernemer

Opslag van data

Data wordt opgeslagen op lokale schijven op de bedrijfsapparatuur van de onderneming. Er wordt geen gebruik gemaakt van web-based opslag voor privacy gevoelig materiaal. Mailverkeer wordt opgeslagen op de servers van onze provider en Google.
Alle gebruikte apparatuur wordt permanent op de laatste stand der techniek gehouden door dagelijkse update van de systemen.
Alle gebruikte apparatuur welke met internet verbonden wordt en waarop privacy gevoelige informatie opgeslagen staat is voorzien van firewall en anti virus software.

Inzicht in opgeslagen data

Individuen die inzicht wensen in de opgeslagen gegevens kunnen via Info@vandewerve.nl een verzoek doen voor opgave hiervan.
Verzoek tot verwijderen van informatie
Individuen die verwijdering wensen van de opgeslagen gegevens kunnen via Info@vandewerve.nl een verzoek doen voor opgave hiervan. De beslissing om gegevens al dan niet te verwijderen ligt mede vast aan de wettelijke kaders.

Privacy statement